مدیریت پایدار علفهای هرز (جزوه دکتر حمید رحیمیان مشهدی)

 

تهیه کننده مهندس سید مصطفی حسینی مزینانی

مدیریت پایدار علفهای هرز

دکتر حمید رحیمیان مشهدی

« نسخه اصلاح شده و تطبیق با نمودارها »

تعریف علف هرز : یک گیاهی که در یک زمان، محل، تاریخ و جغرافیا به علائق بشر صدمه می زند.

 

منشأ علف هرز ( تاریخچه علف هرز ) : از وقتی کشاورزی بوجود آمد، علف هرز هم بوجود آمد و از زمانی که  کشت شروع شد کنترل علف هرز هم شروع شد. و با تکنولوژی وجین با آن مبارزه کرد. 

10000 سال قبل از میلاد انسان Human باعلف های هرز مبارزه کرد.

1000 سال قبل از میلاد انسان Animal , Human دام با علف های هرز مبارزه کرد. در سال 1731 دخالت بشر کند و دخالت دام بیشتر شد.

در سال 1920 دخالت بشر نیز کند و دخالت دام بیشتر شد.

Figure 1-10 Energy siurces Prividing Weed control at different times. Data shown for 1920 , 1974 and 1990 are for the united states.

خسارت علف های هرز در سه تیپ کشور ( پیشرفته، متوسط و در حال توسعه ). همانطور که ملاحظه می شود درصد کاهش عملکرد به دلیل حضور علف های هرز (Lossto weeds) در کشورهای پیشرفته 5%، متوسط 15% و در حال توسعه 25% می باشد.

خسارت در کشور : بیشترین خسارت در اقلیم های گرم ( در گندم ) کشور است در مناطق گرم و خزری حدود 32% و در مناطق سرد معتدل حدود 25% ( کنترل نمی شود ) 80% مزارع گندم در کشور هم اکنون، علیه علف های هرز، علف کش استفاده می شود بنابراین با کنترل آمار فوق خیلی کمتر است.

علف های هرز قبل از شروع کشاورزی نبودند و بعد از شروع کشاورزی پیدا شدند. مسئله هم این است که عمده علف های هرز وارداتی ( مهاجم ) هستند و بحث  مهمی پیرامون گونه های مهاجم مطرح است.

Invasive Species

گونه های مهاجم (Invasive Species ) شامل گیاهان، حیوانات و..... می شوند ( جلبک سبز یا کشنه در خلیج فارس ). این گونه های مهاجم باعث هموژیناسیون موجودات می شوند. و حتی می تواند گونه های دیگر را حذف کند و تنوع زیستی را از بین ببرد ( گونه ای ماهی که ماهی کیلکا را می خورد ). بشر Global Change را بوجود آورده است که یکی از زیر مجموعه های آن Climate Change است. ( سوخت های فسیلی و...... ).

قیاق در مشهد نبود، اکنون علف های هرز به دلیل گرم شدن هوا ( زمین ) به عرضهای معتدل شیفت می کنند.

در امریکا گیاه Bromus tectorum C 3 کل امریکا را گرفته در صورتیکه این گیاه در امریکا نبوده است. یا مشکل آزولا در کشور ( شمال ) که به عنوان یک گیاه خوب از آسیای جنوبی آورده شد.

مقدار ازتی که از طریق باران وارد زمین می شود به اندازه کل ازتی است که کشاورزان در قبل از طریق کود حیوانی به زمین می دادند. و بنابراین گیاهان نیتروفیل رشد پیدا کرده اند و این به دلیل Climute Change است.

مسافرت، مهاجرت و تجارت ( trade ) با بحث انتشار علف های هرز می شود 80% علف های هرز مهاجم امریکا، زمانی در خزانه ها به عنوان یک گیاه آزمایشی کشت می شده است.

Golego Officianalis ( Goatsra ) : یکی از علف های هرز مهاجمی است که از یونجه خیلی بزرگتر است به عنوان یک گیاه خوب وارد شده که بعداً متوجه شدند گاو را می کشد یا گیاهی که برای رنگرزی وارد کردند ( Isatis tinctoria) که هم اکنون فرار کرده است. کل مزارع را فرا گرفته است.

دلایلی که گیاه مهاجم موفق است :

1-                 دشمنان طبیعی آنها را از بین می بریم.

2-                 با سمپاشی و...... اَکوسیتم را بهم می زنیم، به عبارتی دیگر، nich را برای مهاجم آماده می کنیم ( در پارک ها بیشترین گونه های مهاجم کشف می شود ).

به عنوان مثال در مرودشت شیراز گل زرد در سال 1345 طغیان کرد ( با 2.4.D مبارزه شد ولی یولاف طغیان کرد با آونج مشکل را حل کرده و هم اکنون مشکل جو دَره یا چچم دارند، یعنی باحذف یک گونه، گونه دیگر مهاجم می شود.

 

در مدیریت علف ها هرز سه هدف بزرگ را دنبال می کنیم :

1-                 تراکم علف های هرز را در مزرعه کم کنیم ( نمودار صفحه بعد a )

2-            کاهش خسارت ( با همان تراکم خسارت کمتر شود ). مثلاً : کاری کنیم که گیاه زراعی بیشتر کود را مصرف کند. یا گیاه زراعی را انتخاب کنیم که خوب رقابت کند. ( b ).

3-            در طور زمان سعی کنیم که علف های هرز خسارت زا و سمج را در مزرعه کم کنیم یعنی تراکم علف های هرز را به نفع غیر سمج ها تغییر دهیم. مثلاً وقتی در مزرعه سس و........ وجود دارد بر روی مبارزه با سس تمرکز کنیم. ( c )

یکی از مسائلی که در علف کش ها مطرح است هزینه ثبت علف کش ها است که خیلی زیاد است. در سال 1966 تاکنون چهار برابر شده است و تعداد کمپانی هایی که این علف کش ها را تولید می کنند هر سال کمتر می شود. ( کمپانی های بزرگ، کمپانی های کوچک را می خورند ). علف های هرز به بعضی از علف کش ها مقاوم شده اند مثل : "Sulfonylurea".

بنابراین تعداد علف کش های وارد به بازار کم شده است. شرکت های سازنده علف کش بذرهای Transgenetic تولید می کنند، یعنی هم بذر و هم علف کش می فروشند. از طرفی علف کش کمتر به بازار می آید ( رقابت کمتر شده است ) و از طرفی دیگر وابستگی ما به یک سری علف کش ها بسیار زیاد شده است. زیرا شرکت Pakage ( بذر و علف کش ) می فروشند.

اقتصاد علف کش ها : کشاورز چه درّی از علف کش ها را استفاده می کند.

در نقطه B و دُز X1 باید کشاورز متوقف شود اگر هزینه های زیست محیطی و علف کش ها را پرداخت کند. ولی چون هزینه های زیست محیطی را پرداخت نمی کند در نقطه X2 , C متوقف می شود به عبارت دیگر هزینه های بعد از X1 یا نقطه B را جامعه تحمل می کند (نمودار صفحه بعد ).

FIGURE 11.4 : From a social point of view , account Should be taken of losses imposed on others by herbicide use. In the above case , Farmers would maximize their benefits by applying X2 of the herbicide per hectar , whereas losses imposed on others ( DBF ) would suggest that an application rate of X1 is socially optimal. ( From Auld et al. 1987 ). 


سهم علف کش ها در تولید گیاهان زراعی افزایش یافته است.

             1980      1972

ذرت       12%        7%

سویا      15%         11%

یعنی کشاورز ( آمریکایی ) 7% محصولش را در سال 1972 خرج علف کش ها کرده است و در سال 1980 12% پس سهم علف کش ها در تولید گیاهان زراعی افزایش پیدا کرده است.

 

بر خلاف انسانها گیاهان هرز نمی توانند مهاجرت کنند و ثابت Stationary هستند، ما می توانیم از این ضعف گیاهان استفاده کنیم و محیط آنها و یا خاک آنها را manipulate (دستگاری ) کنیم و آنها را کنتر کنیم و به عبارت دیگر محیط آنها را تغییر بدهیم که رشد بیشتر یا کمتر داشته باشند : این تغییرات شامل :

1-            تغییرات دمایی در خاک ( سرد، گرم و یا داغ ) : خاک را سرد کنیم کمتر رشد می کنند، گرم کنیم، رشدشان تسریع می شود و اگر خاک را داغ کنیم آنها را از بین می بریم. بنابراین manipulation دمایی کمک می کند در مدیریت.

2-            چگونه قرار دادن منابع ( آب، کود و....... ) در اختیار گیاه.اگر آب یا کود را اختیار گیاه قرار دهیم بهتر رشد می کند یا بدتر رشد می کنند. اگر دو گیاه زراعی و علف هرز کنار هم هستند،کود را نزدیک گیاه زراعی قرار بدهیم، کود کاری کنیم یا Placement مختلف انجام بدهیم.

آب را قطره‎ای، غرقابی، قطره ای زیر زمینی، و یا بارانی بدهیم چه تاثیری دارد. تمام اینها برای بعضی از گیاهان خوب است برای بعضی بد است. اگر غرقاب کنیم یک سری از علف های هرز که ضعیف هستند از بین می روند، مثل گل جالیز مقاومت ندارد و از بین می رود ولی یک سری آبزی زراعی مثل برنج خوب رشد می کنند. و ممکن است بعضی علف های هرز برنج هم مثل سوروف خوب رشد کند.

بنابراین شناخت گیاه، ضعف گیاه manipulation های ما و توانایی مدیریت آنها، استفاده از نقاط ضعف گیاه و کاربرد عملیات در جهت کنترل آنها.

3-            استفاده از دانش بیولوژی در شناخت نقاط ضعف آنها، مثلاً اویارسلام یک گیاه چهار کربنه گرما دوست است، بید گیاه Agropirom یک گیاه سه کربه گرما دوست است. اگر ما اویارسلام داشته باشیم می توانیم در زمستان یخ آب بدهیم و ریزوم‎های آن را از بین ببریم. این را با بید گیاه نمی توانیم بکنیم. چون ریزوم‎های آن مقاوم است بنابراین ما باید نقاط ضعف و قوت علف های هرز را بشناسیم و روی نقطه ضعف آنها انگشت فشار بگذاریم.

بدیهی است که با اعمال این مدیریتها، خواه ناخواه آن ملکسیون را برای گیاه زراعی داریم مثلاً اگر ما در مدیریت از غرقاب استفاده کنیم، غیر مستقیم آبدوست ها زیاد می شوند.

بنابراین ما در مدیریت هر کاری بکنیم ممکن است یک مشکل را حل کنیم ولی شکل جدید پدیدار می شود. به عبارت دیگر هر موقعیتی که ایجاد کردیم و بعضی از علف های هرز ازمیدان خارج شوند، ممکن است علف های هرز جدیدی جایگزین شود که باید دقت شود.

Soil  envivonment manipulntin

1 - مدیریت دما ( Temprature management )

چگونه از دما در مدیریت علف های هرز استفاده کنیم.

1)            با استفاده از کاه و کلش خاک را سرد کنیم. وقتی خاک سرد است علف های هرز دیرتر جوانه زده وسبز می شوند، سوال اینجاست که همانطور که علف هرز دیر جوانه می زند ممکن است گیاه زراعی هم دیر جوانه بزند ! گاهی وقت ها گیاه زراعی را نشاء می کنیم، پس از نشاء گیاه زراعی، کاه و کلش خاک را سرد می کنیم، علف های هرز دیرتر سبز شده و گیاه زراعی جلوتر می افتد. « مدیرت در جهت کاهش دمای خاک »

2)                  مدیریت در جهت افزایش دمای خاک :بیشتر از اینکه ما از دمای سرد استفاده کنیم دمای گرم ( داغ ) در  مدیریت استفاده می شود.

- یکی از راههای بهره بردن از دمای بالا، سوزاندن کاه و کلش است. هر چند که به خاطر مسائل زیست محیطی، معادل مواد ارگانیک خاک و....... توصیه نمی شود ولی باید بدانیم که این ابزار وجود دارد. گاهی اوقات کشاورز به منظور کشت بعدی مجبور است کاه و کلش محصول قبلی را بسوزاند. مثلاً استان فارس بدون استثناء کاه و کلش را می‎سوزانند. برای مبارزه با علف هرز شلمر در مزرعه کلزا سوزاندن بسیار خوب جواب داده است. دقت کنید: ممکن است بذر برای اولین بار به بانک بذر علت های هرز مزرعه اضافه شده باشد (در اثر آلودگی بذر یا آب آبیاری ) و بذر شلمر زیاد در مزرعه ریخته است، اینجا ارزش دارد که مزرعه را آتش بزنیم و یا شعله افکن بزنیم و عمده بذر شلمر را از بین ببریم و اجازه ندهیم وارد بانک بذر شود.اگر چه سوزاندن ضرر دارد اینجا منفعت آن بیشتر از ضرر آن است. به عنوان مثال ممکن است به همراه نشاء گل جالیز وارد مزرعه شده باشد اگر آن را کنترل نکنید ممکن است یک عمر گل جالیز داشته باشید، لذا ارزش دارد که قبل از شخم زدن، گل جالیز را با آتش زدن از بین ببریم. ( برای مبارزه با سس بهترین راه کف بر کردن است و از مزرعه خارج کنیم، در یونجه از پاراکرات ( گراماکسول ) استفاده می شود چون یک علف کش Contact herbylide است فقط اقدام هوایی یونجه را نیز از بین می برد و ریشه آن آسیبی نمی بیند.

- استفاده از مالچ شفاف به منظور ایجاد Solavization :

مکانیزم محل سولاریزاسیون همان green house effect معروف است. وقتی روی سطح خاک یک پوشش شفاف قرار دهیم، اشعه طول درج کوتاه ( short wave) خورشید یعنی طول موج 300-2000 nm از پلاستیک شفاف می گذرد و خاک را گرم می کند و این گرما که طول موج بلند ( Long wave) 2000-10000 nm است نمی‎تواند عبور کند و مجدداً به داخل بر می گردد و گرما زیر پوشش حبس می شود.

Solarization در مناطق گرم و آن هم در فصل گرم کاربرد خوبی دارد. یعنی طول دوره روز بیشتر باشد، خورشید عمودی تر باشد و ما بتوانیم دما را به بالای 550C برسانیم و نکته مهم اینکه خاک حتماً باید مرطوب باشد و خاک خشک کارآیی ندارد، اگر دما بالا باشد رطوبت هم باشد حتی بذری خوب را هم از بین می برد.

  • سولاریزاسیون بیشتر در بذرهایی اثر دارد تا اندام های رویش، آنهم در بذرهای سطحی خاک ( 5-100 cm).
  • سولاریزاسیون روی میکروادگانیزم‎ها خاک ( قارچ ها و باکتری ها ) هم تاثیر دارد و آن ها را از بین می برد ( مضر و مفید ).
  • طول مدت سولاریزاسیون مهم است، هر چه پلاستیک روی سطح خاک بیشتر باقی بماند کارآیی سولاریزاسیون بالاتر می رود. و آن چیز که خیلی برای ما مهم است. دوزهای بالای 500C است، اگر روزهای شما بالاتر از 45-50.0C نباشد هر چند طول مدت سولاریزاسیون زیاد شود آنقدر سولاریزاسیون اهمیت ندارد. حتی اگر سولاریزاسیون کوتاه باشد در دمای بالای 45-50.0C بهتر از سولاریزاسیون با دمای کمتر است. زیرا دمای بالا باعث انعقاد پروتئین بذر می شود. ( شکل زیر )
  • حتما ً باید بستر بذر آماده شود، آبیاری شود، جویهای آبیاری احداث شود و کاملاً بستر خیس و آماده باشد. بطوریکه بعد از برداشتن پلاستیک سیستم گیاه زراعی کشت شود.

هر چه دوام سولاریزاسیون بیشتر باشد Emeryence هم کمتر است بطوریکه بعد از سه هفته به صفر رسیده است، اویارسلام که یک گیاه گرما دوست است دو هفته اول و دوم سولاریزاسیون رشدش بیشتر شده است سپس کاهش یافته است پس می توان نتیجه گرفت که : هم دوام سولاریزاسیون و هم نوع علف هرز مهم است.

·                     مقایسه پلاستیک شفاف و سیاه

برابر نمودار مقابل، در شفاف و سیاه هر چه عمق خاک بیشتر شده است میزان Seedling بیشتر شده است یعنی هر چه عمق خاک بیشتر باشد روند کنترل علف هرز کمتر می شود ( این یک روند کلی است ) روند کلی دوم این است که پلاستیک شفاف خیلی بهتر از سیاه عمل می کند.

درجه رل شماره (2) صفحه بعد نیز علاوه بر شاهد ( بدون سولاریزاسیون ) دونوع مقایسه دیگر هم داشته اند هم پلی اتیلن سیاه و هم سه نوع شفاف ( transparent ) یک ترنسپرنت P. V. C و دو نوع ترنسپرنت ضخیم و نازک پلی اتیلن درجه حرارت را در عمق های 15 و 5 سانتی متر و روزهای بیشتر از 45 درجه در عمق 5 سانتی متر را اندازه گیری کرده ند.

در شاهد درجه حرارت در عمق 5 و 15 سانتی متر به ترتیب 4/30 و 2/28 درجه سانتی گراد است و در پلی اتیلن سیاه در هر دو عمق افزایش پیدا کرده است ( به ترتیب 7/39 و 4/31 درجه ) ولی تعداد روزهای بالاتر 45 درجه در عمق 5 سانتی متر در هر دو شاهد و سیاه صفر است. ولی در شفاف ها علاوه بر اینکه درجه حرارت ها افزایش پیدا کرده ست مقدار روزهای بالای 45 درجه به ترتیب 26، 24 و 20 روز بوده است. بیشترین مربوط به پلاستیک شفاف P. V.C با 26 روز بوده است.

این روزهای بالاتر از 45 درجه سانتی گراد است که تعیین کننده است.

بعد از برداشتن پلاستیک، تعداد علف های هرز سبز شده بعد از یک ماه و بعد از 11 ماه یادداشت برداری شده است.

و بین شاهد و بقیه پلاستیک ها اختلاف معنی داری وجود دارد. بنابراین نتایج نشان می دهد که پلاستیک شفاف بهتر از سیاه عمل می کند. جدول (3) نیز نوع پلاستیک (معمول و UV ) با شاهد مقایسه گردیده است. در پلاستیک UV، UV را جذب می‎کند برای اینکه دما را بالا ببرد.

در این جدول نشان داده شده است که در پلاستیک معمول 29 ولی در پلاستیک جذب 43 UV دوز حرارت بالای 45 درجه سانتی گراد دانسته اند، بنابراین نوع پلاستیک هم در سولاریزاسیون و کنترل علف های هرز موثر است.

آزمایش مفصلی هم برای بررسی از دوام سولاریزاسیون روی سبز شدن انواع گونه‎های علف های هرز پس از برداشت پلاستیک انجام شده است. دراین آزمایش پلاستیک پس از 1، 2، 4، 6 و 8 هفته برداشت شده است. ( A) درصد کنترل علف هرز سبز شده در گونه ای مختلف نسبت به شاهد اندازه گیری شده است.

(B) کنترل درصد کل علف های هرز سالیانه پس 5/0، 5/1 و 3 و چهار ماه اندازه گیری شده است و (C) درصد کنترل علف های هرز جوانه زده.

دونکته مهم :

1)                  هر چه دوام سولاریزاسیون بیشتر باشد، کنترل بیشتر است.

2)            علف های هرز یکسان عمل نمی کنند، یعنی نمی توان گفت که سولاریزاسیون روی تمام علف های هرز یکسان عمل می کند. همانطور که در نمودار می بینیم در هفته اول از شاهد هم بیشتر شده است.

بنابراین هم دوام سولاریزاسیون مهم است و هم بذرهای علف های هرز متفاوت عمل می کنند (B) درصد بذر جوانه زده پس از 5/0، 5/1 و 3 و چهار ماه، پس از اینکه پلاستیک را برداشته ایم. همانطور که ملاحظه می شود هر چه از زمان برداشت پلاستیک ( پایان سولاریزاسیون ) بیشتر می گذرد درصد جوانه ای علف های هرز بیشتر شده است. مفهوم این است که بعضی از بذور علف های هرز که خراب بودند، از بین نرفته اند، بخصوص آنهایی که خواب بذرشان Hard Seed است. (C) فقط دو علف هرز آفتاب پرست و تاج خروس و از عمق 8 سانتی متری خاک دوام سولاریزاسیون را بررسی کرده است. در هفته اول هیچ گونه کنترل انجام نمی شود ولی بعد از 2 تا 8 هفته حتی در عمق 8 سانتی متری هم سولاریزاسیون تاثیر دارد.

پس یک ارتباط بین عمق خاک و دوام سولاریزاسیون وجود دارد و اگر بخواهیم علف های هرز را در عمق خاک کنترل کنیم باید طول مدت سولاریزاسیون را بیشتر کنیم.

در یک تحقیق کاری به سولاریزاسیون نداشتند، بذرهای علف هرز را در انکباتور در دماهای 40، 50، 60  و 70 درجه سانتی گراد قرار داده اند، در دو نوع خاک خنک و تر.

در اینجا سولاریزاسیون انجام نداده اند فقط به دنبال پاسخ این سوال بوده اند که چه کار کنیم سولاریزاسیون به کنترل کمک کند ؟

نتیجه کلی این که : 1 ) علف های هرزی مختلف متفاوت عمل می کند. 2 ) هر چه خاک خیس تر باشد کنترل بیشتر است. 3 ) هر چه دما بیشتر باشد کنترل بیشتر است.

همانطور که در جدول فوق نشان می دهد در دمای 40 درجه حتی اگر دما هم هفت روز به طور انجامد هیچ تاثیری در از بین بردن علف های هرز در گونه های مختلف نداشته است. در 50 درجه بسته به نوع علف هرز باز هم بعضی ها جوانه می زنند ولی دردماهای 60  و 70 درجه درصد جوانه زنی اکثر انواع علف های هرز یا صفر بوده و یا نزدیک صفر است و این بستگی به توانایی ژنتیکی آنها دارد.

بذرهایی که جوانه زده اند نیز چون خراب بوده اند، دما نفوذ نکرده و پروتئین آن دیرتر منعقد شده است.

حالا اگر به جدول (12) نگاه کنیم، خاک خنک را فقط در دماهای 60 و 70 درجه بررسی کرده است.

همانطور که ملاحظه می شود در 60 درجه میزان جوانه زنی 100% و یا نزدیک به آن است حتی قیاق در 70 درجه هم جوانه زنی خوبی داشته است و دلیل آن این است که پروتئین ها فعال نمی شوند و می توانند تحمل کنند ولی بعضی از بذر و علف های هرز را حتی دمای 70 درجه هم نمی تواند آنها را کنترل کند. البته این آزمایش سولاریزاسیون نیست و محیط آن کاملاً کنترل شده است و در زمان های مشخص دما ثابت بوده است.

در جدول (1) هم دوام سولاریزاسیون را روی تراکم و روی وزن خنک علف های هرز بررسی شده است. بعد از اینکه پلاستیک را برمی داریم 15 و 30 و 45 روز بعد از برداشت پلاستیک اندازه گیری شده است نتایج نشان می دهد که درجه دوام سولاریزاسیون نیز بوده است. مثلاً در 2 هفته، بیشترین کنترل را داریم و هر چه دوام سولاریزاسیون بیشتر باشد کنترل بعد از برداشت هم دوام بیشتری دارد.

سولاریزاسیون نه تنها بر علف های هرز موثر است، بلکه در کنترل آفات بیماری ها،     و قارچ های خاکزی نیز موثر است، البته شکل سولاریزاسیون پایین تر توسعه دارند. چون ریشه گیاهان در آن اعماق بیشتر است و این ها اثر جانبی سولاریزاسیون است و هدف نیستند.

- تاثیر سولاریزاسیون در مواد معدنی خاک :

یک نوع خاک را بررسی کردند ( Sandylon) با سولاریزاسیون و بدون سولاریزاسیون.

مواد معدنی خاک ( OC , EC , PH , K, P , NH+4 , NO3) را اندازه گیری کردند، سولاریزاسیون روی مواد آلی و PH تاثیری نداشته است. ولی EC را کاهش داده است. و سولاریزاسیون K و P را نیز کاهش داده است ولی هر دو نوع نیتروژن (NH+4 , NO3 ) را افزایش داده است. بنابراین سولاریزاسیون تاثیرات جانبی هم در خاک دارد. بیشتری کاربردی که سولاریزاسیون در کشور ما انجام می شود، کنترل علف های هرز درخزانه ها است مثلاً در بوشهر علیه گل جالیز از سولاریزاسیون استفاده می شود. و یا در تابستان 2 ماه پلاستیک روی خاک می کشند و تمام علف های هرز از بین می رود. و سپس گوجه را می کارند ( زیر پلاستیک ) و سپس پلاستیک را بر می دارند، بعضی از بذرهای علف های هرز مثل بذر لیس اگر در خزانه باشد نشاء قابل استفاده نیست. سولاریزاسیون می تواند آن را کنترل کند. در کشور ما استفاده از سولاریزاسیون اقتصادی نیست، حدود 500-75 دلار هزینه سولاریزاسیون است ( در آمریکا و کانادا )

یکی از مشکلات استفاده از پلاستیک ها، آلودگی محیط زیست است که البته می توان از پلاستیک های Biodegradable استفاده کرد.

 

 

 

2- استفاده از شعله آتش و شعله افکن ( flamer)

  مدیریت دما ( Temprature )

 

استفاده از شعله آتش برای کنترل علف های هرز.

همیشه آتش به عنوان یک وسیله کنترل مطرح بوده است و هنوز هم کشاورزان بقایای محصولاتشان را آتش می زنند.و هدف آنها در اصل ایجاد و سهولت در کشت بعدی است. ولی کنترل علف های هرز را هم بدست می آورند. کشاورزان برای سوزاندن بجای استفاده از سوخت خارجی از سوخت بقایا استفاده می کنند.

هرچند که متخصصین محیط زیست و خاک این کار را توصیه نمی کنند. چون بخش عمده ای از هوموس و مواد آلی خاک از بین می رود ولی کشاورزان چاره ای ندارند و می خواهند پس از برداشت گند، سویا وذرت کشت کنند، و باید به سرعت این بقایا را از بین ببرند.

در کشور، در ورامین و بیشتر از همه در استان فارس که تناوب ذرت، غله را دارند، بقایا را آتش می زنند.

دمای خاک معمولاً به 200 درجه برای مدت 30-10 ثانیه می رسد و بذرهای در سطح خاک را از بین می برند، تحقیقات نشان داده است که شعله بذر یولاف 1 تا 30% ( بذرهایی که تازه ریخته نه آنهایی که از قبل بوده است و در سطح زمین نیستند ) و 80% دم روباهی را از بین برده است. این استفاده از آتش و شعله طبیعی بود ولی دستگاههایی ساخته شده که شعله با استفاده از گاز N.P.6 یا گازوئیل تولید می شود و پشت تراکتور بسته می شود و آتش بطور متراکم همزمان با عبور تراکتور روی خاک زده می شود و سرعت خیلی بالاتر از شعله طبیعی است بنابراین باید درجه حرارت بالاتر باشد.

شکل این دستگاه این است که مقرون به صرفه نیست با قیمت بالای گازوئیل وسوخت مزایای این دستگاه : 1 ) به صورت پیش رویش و غیر انتخابی قابل استفاده است.

2 ) اگر بخواهیم بصورت پس رویشی و انتخابی استفاده کنیم باید بصورت جهت دار "Diractor" استفاده شود. مثلاً بین ردیف ها سرنازل شعله افکن را بیاوریم پایین استفاده کنیم.

3) حسن دیگر آن است که خاک را بهم نمی زنیم و بذرهای تحتانی به سطح نمی آیند.

عوامل مهم در مدیریت شعله افکن :

1 ) سرعت تراکتور  2 ) مقدار سوخت     3 ) فشار نازل ( پودر کردن )

در شکل زیر منحنی Y وزن خشک علف های هرز بصورت نسبی ( Relative) و محور Xها مقدار سوخت ( Propan) است.

 

1-                 هر چه مقدار سوخت ( پروپان ) را افزایش دهیم چون دما بیشتر می شود Fresh weight علف هرز کاهش می یابد.

2-                 هر چه سرعت ( Speed ) تراکتور بیشتر شود Fresh weight بیشتر می شود یعنی کنترل کمتر می شود.

در شعله افکن برعکس سوزاندن طبیعی که بذرهای علف های هرز را کنترل می کند، هدف کنترل خود علف هرز است. هر چند که بذر را هم کنترل می کند، به همین دلیل برای گیاهان یک ساله مفیدتر است تا چند ساله چون گیاهان چند ساله رشد مجدد دارند.

بعضی از گیاهان زراعی نسبتاً به شعله و شعله افکن مقاوم ترند مثل : پیاز، ذرت و سیب زمینی تا یک حدی به شعله شعله افکن مقاوم ترند.

حتی در مراحل اولیه اگر شعله افکن بزنیم، اگر چه صدمه می بیند ولی توانایی Recovery دارند بنابراین علف های هرز مزارع پیاز و ذرت را خوب می توانیم به شعله افکن کنترل کنیم. مثلاً 90-80% علف های هرز مزارع پیاز را توانسته اند با شعله افکن کنترل کند. ولی پیاز نباید از مرحله 4 برگی یا 5 سانتی متری بیشتر باشد.

3-            یک راه دیگر استفاده از شعله افکن این است که شعله را مستقیماً به علف هرز نمی زنند، شعله را به یک صفحه می تابانند تا آن صفحه داغ شود و آن صفحه اشعه مادون قرمز ساطح کند و مادون قرمز علف هرز را کنترل می کند این را هم آزمایش کرده اند :

در نمودار صفحه بعد ( Fig. 4) نشان می دهد که خط ممتد شعله افکن است و خط نقطه چین سیستم IR ( مادون قرمز ) است.

هر چه مقدار پروپان بیشتر شده است در هر دو تیار ( شعله و IR) کنترل بیشتر شده است. (درجه حرارت بیشتر شده است ).

در سطح 1 سانتی متر بالای خاک درجه حرارت شعله افکن بیشتر از IR بوده است ولی در سطح 3.5 سانتی متر تفاوتی ندارد.

یعنی هم ماکزیمم درجه حرارت وهم مجموع درجه حرارت در شعله افکن بیشتر از سیستم IR بوده است در سطح یک سانتی متری خاک.

عملاً نشان داده شد که خود شعله کارآیی بیشتری دارد تا اینکه شعله را به سطح بتابانیم و سطح داغ علف های هرز را کنترل نماید.

4-                 راه دیگر استفاده از دما انجماد است :

منجمد کردن علف های هرز با استفاده از ازت مایع liquid nitrogen امکان پذیر است، ولی هزینه بالایی دارد و عملاً مقرون به صرفه نیست.

5-                 استفاده از بخار داغ :

آب را بخار کنیم و سپس بخار را با نازل ها به علف های هرز بپاشیم ولی برای حصول نتیجه بهتر، بخار را زیر پلاستیک قرار دهیم. 8-3 دقیقه تزریق بخار داغ زیر پلاستیک مثل متیل برو مایه عمل می کند و تا عمق 10 سانتی متری می تواند بذر علف های هرز و حتی آفات و بیماری ها را کنترل کند ولی هزینه آن سنگین است. شاید فقط در گلخانه مقرون به صرفه باشد.

در این نمودار اثرات علف کش، بخار آب و شاهد داروی تراکم علف های هرز تاج خروس و سله را در سه مرحله سبز شدن، 4 تا 6 برگی و گرده افشانی مورد بررسی قرار داده اند.

در مرحله Steam , seedling بخوبی glyphosate توانسته است کنترل کند. در مرحله 6-4 برگی هم کنترل بخار خوب بوده است ولی در مرحله Anthesis خوب نبوده است.

ولی در مقایسه با شعله افکن، همان سوخت را دارد و هم یک تانک آب هم باید اضافه شود.در حد آزمایشگاه است و تجاری نشده است.

   6 - استفاده از آب داغ :

از آب داغ  برای کنترل علف های هرز در باغات استفاده شده است. بخصوص اگر یک سری مواد واکنش زا مثل KOH استفاه کنند کارآیی آب داغ را زیاد می کند. حدود 4 تن از هکتار آب نیاز است که این خودش بازدارنده است، حمل این حجم آب و داغ کردن آن مقرون به صرفه نیست.

7- تراشیدن سطح خاک : ( داغ کردن سطح خاک )

خصوصاً برای خاک هایی که هوموس بالایی دارد. خاک را می تراشند می برند روی نقاله داغ می کنند و سپس روی زمین می ریزند که بذور علف های هرز را در عمق 1 سانتی متری خاک از بین می برد که باز هم مقرون به صرفه نیست.

9- عدسی های لنزی :

یک سری عدسی های لنزی پشت تراکتور قرار می دهند، این لنزها اشعه خورشید را کنسانتره کرده و روی یک نوار باریک انتقال داده و سطح خاک را داغ می کنند، که البته تراکتور بایستی خیلی آهسته حدود  کیلومتر در ساعت حرکت کند، که داغی به اندازه ای باشد که بتواند تا 200 درجه تا چندثانیه برساند و بذر و خود علف هرز را از بین ببرد که این عملاً کارآیی کمی دارد.

10-                    استفاده از برق گرفتن ( Electrocution )

ولتاژ بالا به گیاه بدهند و آن را خنک کنند، که از طریق ژنراتور توسط تراکتور تولید می شود، این روش برای علف های هرزی که بالاتر از سطح گیاهان زراعی هستند قابل استفاده است. هزینه ماشین آلات سنگین است و انرژی زیادی لازم دارد. ولی برای تراکم کم خوب است. خیلی وقت ها سرمایه گذاری اولیه عامل بازدارنده است.

11-                    استفاده از اشعه ماکرویو :

بایستی بذر و خاک حتماً خیس باشد، استفاده از اشعه های گاما، UV و لیزر، که فقط در حد آزمایشگاه بوده است.

مدیریت آب Water managernent

استفاده از آب در کنترل علف های هرز : ما می توانیم از آب هم بصورت غرقاب و هم از زهکشی استفاده کنیم برای مدیریت های علف های هرز.

بعضی از علف های هرز مثل نی محیط غرقاب را دوست دارند یا محیط نیمه غرقاب را دوست دارند، با ایجاد یک سیستم زهکشی مناسب خوب می توانیم با آنها مقابله کنیم ( مثل نی، Kattel و مقداری اویارسلام ).

با بعضی از علف های هرز مثل قیاق می توانیم با غرقاب آنها را کنترل کنیم. در تابستان که هوا گرم تر است و نیاز تنفسی قیاق بالا است اگر مدت 14-20 روز مزرعه قیاق را غرقاب نگه داریم، عمده قیاق ها از بین می رود. گل جالیز هم خیلی به غرقابی حساس است اگر مزرعه آلوده به گل جالیز را چند هفته غرقاب نگه داریم، عمده بذور گل جالیز را می توانیم از بین ببریم. در مناطق توتون کاری مثل ساری و بهشهر و شکل اصلی هم توتون است. اگر تناوب برنج - توتون را رعایت کنیم، می توانیم عمده بذور گل جالیز را از بین ببریم.

از عمق غرقاب هم برای کنترل علف هرز می توان استفاده کرد. مثلاً علف هرز سوروف معمولی E. crosgali نمی تواند از ارتفاع غرقابی 30 cm بالا بیاید. بنابراین پس از نشاکاری اگر ارتفاع آب غرقابی را به بالاتر از 30 سانتی متر برسانیم، بذور سبز شده سوروف نمی تواند رشد کند.

ولی گونه های جدید که به کشور ما آمده است مثل E. C. oryzocolla سورف برنج که همان داریته : E. erayl است. اینها دارای بذر بزرگتری هستند و می توانند از 30 سانتی متری هم بالاتر بیایند  و شباهت زیادی هم به برنج دارد. بذر سوروف معمولی آنقدر ذخیره ندارد که از عمق غرقاب 30 سانتی متری بالا بیاید.

مدیریت آب

1 ) استفاده از مکش

 

2 ) استفاده از غرقاب

 

3 ) ارتفاع یا عمق غرقاب

 

4 ) از روش های آبیاری

در کشور که کمبود آب داریم استفاده از سیستم آبیاری های تحت فشار هم سبب کنترل علف های هرز و هم صرفه جویی در مصرف آب می شود. در شکل ( 5.2) صفحه بعد سه سیستم آبیاری مورد مقایسه قرار گرفته است.

1)                  سیستم آبیاری قطره ای مدفون Buried Drip

2)                  سیستم آبیاری فارو ( جوی و پشته‎ای )  Furrow

3)                  سیستم آبیاری بارانی Sprinkler

که هر سیستم آبیاری با علف کش بدون علف کش بررسی شده است. در گوجه فرنگی.

اگر به منحنی Biomass توجه کنیم ملاحظه می شود که Buried Drip خوب کنترل کرده است ( در بدون علف کش )

در فارو و بارانی روی ردیف ها خوب عمل کرده است چون رقابت خود گوجه فرنگی ها هم بوده است. ولی بین ردیف ها خوب عمل نشده است ولی همراه با علف کش بین ردیف های هم خوب کنترل کرده است.

اگر به نمودار عملکرد گوجه فرنگی نگاه کنیم در آبیاری Buried Drip عملکرد گوجه فرنگی دو برابر Furrow و Sprinkler است در هر دو تیمار با علف کش و بدون علف کش. این نتیجه نشان می دهد که می توانیم هزینه علف کش را Save کنیم.

در فارو و بارانی با علف کش عملکرد گوجه فرنگی زیاد شده است. ولی باز هم به قطره ای نمی رسد. بنابراین با رفتن به طرف سیستم آبیاری قطره ای زیر زمینی هم عملکرد زیاد می شود و هم سیستم را پایدار کرده و نیاز به علف کش نداریم. که کاملاً اقتصادی است. با توجه به افزایش عملکرد گوجه فرنگی حدود 20 تن در هکتار.

مدیریت کود

کاهش مصرف کود

 

افزایش تراکم گیاه زرا

/ 0 نظر / 61 بازدید