نرم افزار

نرم افزار نگارش مقاله
Instant Article Wizard 2.0
از این نرم افزار می توانید برای نوشتن آسان تر مقاله استفاده نمایید. برای استفاده از نرم افزار بایستی به اینترنت دسترسی داشته باشید.
 
***
نرم افزار مدیریت منابع
Endnote 11
برای سهولت در مدیریت منابع مورد استفاده در نگارش مقاله، پایان نامه، کتاب و ... می توانید از این نرم افزار استفاده نمایید.
/ 0 نظر / 35 بازدید